בדיקת דירה חדשה – הזדמנות לתיקון הדירה החדשה

ליקויים בבדיקת דירה חדשה:

התגלו ליקויים בעת בדיקת דירה חדשה שרכשתם מהקבלן, מן הראוי כי תפנו לקבלן שמכר לכם את הבית ותבקשו ממנו כי יפעל לתקן את הליקויים.

כך נוהג כל רוכש סביר אף מבלי ידיעתו ומבלי לפגוע בחוק מכר דירות לפיו יש ממילא ליתן לקבלן הזדמנות נאותה לתיקון הליקויים בדירה.

רוכש הדירה אינו זקוק לחוק המכר כדי לאפשר לקבלן לתקן את הליקויים בדירה החדשה, זו בדר”כ נטייתו הטבעית לקרוא למי שבנה את ביתו ולדרוש ממנו כי יפעל לתיקון הליקויים שנמצאו בדירה.

זה גם טבעי לחשוב כי הקבלן אכן יפעל לתקן את הליקויים, שכן יש להניח כי הקבלן מעוניין ליתן שירות טוב ללקוחותיו, ובכך להאדיר את שמו ולשמור על המוניטין, וגם להימנע מתביעות עתידיות.

ואולם, למרבה הצער לעיתים די קרובות, קבלנים רבים ומוכרים, נכשלים מליתן שירות תיקונים כפי שהיינו מצפים מהם.

רבים מהם מסתפקים, במקרה הטוב, לשלוח לדירתכם “כולבויניק” קרי פועל מטעמו שיודע הכל כביכול, אך אינו מתמחה ממש בליקוי הספציפי אותו נדרש לתקן, והתוצאה היא תיקון קוסמטי של הליקוי והופעתו מחדש מאוחר יותר.

רבים מהקבלנים גם נוטים להתעלם ולהתכחש מקיומם של ליקויים בדירה בייחוד אם מדובר בליקויים מהותיים הדורשים תיקון יסודי וממושך ואף מנסים לשכנע אתכם כי אין מדובר בליקויי בניה.

תוצאת כל האמור, היא אכזבה מרמת השירות לתיקון ליקויים שקיבלתם מהקבלן.

אם כך התנהג כלפיכם הקבלן בעת בדיקת דירה חדשה, הרי שחובתכם ליתן לו הזדמנות לתיקון הליקוי אינה אינסופית, בשום אופן, וניתן לאור יחס שירות גרוע זה, לפנות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה בתביעות בדק בית ולנקוט בהליכים משפטיים מתאימים כנגד הקבלן.  

ומוטב מוקדם מאשר מאוחר שכן אין כל הצדקה כי תסבלו במשך שנים מליקויי בניה בדירה החדשה, מה גם שבזבוז זמן ניכר עלול להיות בעוכריכם מהפאן המשפטי.