ז. איתן וגלי נגד א.דורי חב’ לעבודות הנדסיות

תביעה נגד קבלן – ליקויי בניה – בית משפט השלום בראשל”צ ת.א. 01323/07

בתי המשפט

 

א 001323/07 בית משפט השלום ראשון לציון
12/05/2008 כב’ השופטת יעל בלכר בפני:

 

 

1 . ז. איתן

2 . ז. גלי בעניין

:התובעים ע”י ב”כ עו”ד יעקב גנים  – נ ג ד –

 

1 . א.דורי חברה לעבודות הנדסיות בע”מ

2 . ע. גלית

3 . ע. עופר

 

השכנים

השכנים הנתבעיםעו”ד קוזיקין שמעוןע”י ב”כ עו”ד

 

 

ב”כ התובעים עו”ד גנים וכן התובעים בעצמם

ב”כ הנתבעת 1 עו”ד קוזיקין

ב”כ הנתבעים 2-3 עו”ד ספיר

נוכחים

:

פרוטוקול

ב”כ התובעים:

התובעים ונתבעים 2-3 מסכימים ביניהם כדלקמן:

כל הסכומים כפי שיפסק על ידי ביהמ”ש בתביעת התובעים כנגד הנתבעת 1, מיוחדים לצורך ביצוע התיקונים בדירת הנתבעים ישמשו את הצדדים קרי התובעים והנתבעים 2 ו-3 לצורך ביצוע התיקונים כמפורט בחוו”ד מומחה ביהמ”ש.

התובעים יפעלו לאלתר למציאת בעל מקצוע מתאים לתיקון הליקויים. בעל מקצוע זה יפגש גם עם הנתבעים 2ו-3 על מנת שאלה יעמדו על טיבו ויאשרו גם כן כי הוא אכן זה שיבחר לביצוע התיקונים.

ביצוע התיקונים יבוצע ויסתיים תוך 60 ימים מיום מתן פסק הדין.

הנתבעים 2-3 מצהירים ומאשרים כי ישתפו פעולה מלא ויאפשרו את ביצוע התיקונים באופן שיפתחו את דלת ביתם בפני אותו קבלן מבצע. יהיו גמישים בכל הנוגע למועדי התיקונים ויעשו ככל שלאל ידם לאפשר את ביצועם באופן רציף ומהיר ובכלל זה מאפשרים הנתבעים 2-3 גם כניסת התובעים או מי מטעמם לצורך פיקוח על העבודות.

אין לנתבעים ולא יהיה להם כל טענה כלפי התובעים בגין ביצוע האמור.

מוסכם על הצדדים כי במידה ועלות התיקון בפועל לצורך ביצוע אותם תיקונים ספציפיים כקבוע בחוו”ד מומחה ביהמ”ש יהיו במציאות גבוהים יותר מהעלויות שננקבו בחוו”ד המומחה, אזי מסכימים הצדדים להתחלק ביניהם שליש כל אחד בתוספת הנדרשת (התובעים, הנתבעים 2 והנתבעים 3) ולא יהיה להם טענה בגין האמור למי מהצדדים.

ביהמ”ש מתבקש ליתן תוקף של פסק דין להסכמה לעיל וללא צו להוצאות ביחסים שבין התובעים והנתבעים 2-3.

פסק דין חלקי (התובעים והנתבעים 2 ו-3)

יעל בלכר, שופטת

ב”כ הצדדים:

אנו מסכימים להצעת ביהמ”ש לפיה ישולם לתובעים תשלום לפי חוו”ד מומחה ביהמ”ש ואילו לגבי היתרה, נטען בע”פ ותינתן החלטה לפי סעיף 79א’ ללא הנמקה.

 

 

 

עו”ד גנים-ב”כ התובעים:

יצויין כי הקבוע בחוו”ד מדבר על סכום בסך 17,800 ₪ כולל מע”מ.

מדובר בפרוייקט שנחשב ליוקרתי, כאשר על פי ההסכם שצורף כנספח א’ לכתב התביעה, הנתבעת וחברת מי ארד מופיעים שניהם ביחד תחת ההגדרה “להלן הקבלן” בהואיל 4, עמוד 1 להסכם.

הסכם זה נוסח על ידי הנתבעת ואחריותה בעניין זה היא מוחלטת ביחד עם אחריות מי ערד. העובדה שלאחר שהדירות נמסרו החליטו הנתבעת 1 וחברת מי ארד לחלק את התפקידים מי אמור לבצע את התיקונים אינה מעלה ומורידה ביחס לתובעים שרכשו את הדירות מהנתבעת. אלאמלא א. דור היתה מופיעה כצד להסכם, ספק אם היתה נרכשת על ידי התובעים מאחר שזה מהווה שיקול ברכישת הדירה.

למרבה הצער, חברת א.דורי החליטה להתנער מאחריותה מביצוע התיקונים, כאשר נשענת על אותה חברה מי. ערד והדברים מתגברים ומתחזקים כאשר א.דורי היתה מודעת לעובדה כי ערד היתה בקשיים ועל מנת להסיר מעליה אחריות והוצאות הכרוכות במתן שירות ובתיקון ליקויים, התנערה מהתובעים בפרוייקט.

מציג בפני ביהמ”ש מכתב שנשלח ל-א.דורי ומרמי גזית. המכתב נשלח בתאריך שנקוב מאחר ובמשך שנים פנו התובעים ואחרים אל א.דורי והחברה הפנתה אותם למי ערד. התובעים פנו לאור הנחיות מחברת א.דורי, וחברת מ.ערד לא ביצעה את התיקון הדרוש. מדובר בליקוי שמוצא ביטויו בתקופות החורף מאחר ומדובר בליקוי רטיבות וכל פעם ביצעה מי ערד תיקון שבחורף שלאחריו התברר כי עסקינן בתיקון רשלני. מפנה את ביהמ”ש לסעיף 11 לכתב התביעה. מדובר בליקוי חמור יותר. עוגמת נפש רבה כמתואר בסעיף. מעבר לכך מדובר ברטיבות שגבלה בטיפטופי מים של ממש. עסקינן בנזק חמור. מבצרם של התובעים הסב נזק רב שאתה לא מצפה שתהייה למי שרוכש דירה מיד ראשונה.

התנערות הנתבעת 1 לבצע את התיקונים במשך 7 שנים, תוך שהיא מסתתרת מאחורי מי ערד, הינה דבר שהוא חמור וגובל בחוסר תום לב ואינו מקובל ואין להשלים איתו. הנתבעת 1 היו לה עדיין את האמצעים מאותה חברה ותיקה לבצע את התיקון הדרוש. אם היתה מתגייסת בזמן והיתה מבצעת את מה שהיה מוטל עליה, יתכן שהליקוי היה נמנע מלפני 6 שנים לפחות.

הדעת נותנת שאדם משלם את מחיר התמורה עבור דירה נכלל בעלות התמורה תשלום מכלל בין אם מופיע או לא מופיע, בגין מתן שירות לביצוע תיקונים. אילו טרם החתימה על ההסכם היו יודעים התובעים שחברת א.דורי לא תיתן להם שירות של ביצוע תיקונים, או שלא היו רוכשים את הדירה או שממחיר הדירה היה מופחת אותו שווי של אי מתן שירות.

הסכום בסך 15,000 ₪ שנתבע הוא זעום ומהווה 3 אחוז ממחיר התמורה. לא ניתן לכמת את שווי התמורה ומשאיר לשיקול דעת ביהמ”ש. מדובר בליקוי שנמשך לאורך כשבע שנים ברציפות מידי חורף. מדברים על פיצוי של 2,500 ₪ לשנה. מדובר בדרישה מינורית ביותר.

יצוין עוד כי המשך בלתי נפרד להתנהגותה חסרת תום הלב של נתבעת 1 היא העובדה שגם במסגרת הליך בית המשפט ואף שחתום מטה ב”כ התובעים הצהיר לא אחת כלפי הנתבעת 1 כי התובעים מעוניינים ומעדיפים כי הנתבעת 1 תבצע את התיקונים ממשיכה גם בימים אלה הנתבעת להתנער מחובתה זו ומעדיפה להשאיר את התובעים תלויים בחסדיהם של קבלני משנה מהשוק החופשי שספק אם כישוריהם משתלבים עם כישוריהם של הנתבעת 1. אני אסכם ואומר שעסקינן בתביעה שבדין יסודה מומחה בית המשפט למעשה קיבל את התביעה ואת הממצאים ואת הליקויים במלואם וככזאת תביעה מן הראוי שבית המשפט יחייב את הנתבעת 1 במלוא ההוצאות שנגרמו לתובעים אם זה הוצאות הבאת המומחה מטעמם – סכום של 2,000 ₪. הוצאות התשלום למומחה מטעם בית המשפט – 2,000 ₪ בתוספת מע”מ לכל צד. הוצאות אגרת בית המשפט, הוצאות שכ”ט עו”ד. בנוסף אני מבקש מבית המשפט לחייב את הנתבעת 1 במלוא הסכום של עוגמת הנפש אי הנוחות אי הנאה מהדירה בסעיף 15 לתביעה בסכום של 15,000 ש”ח שהוא סכום זעום לחלוטין. וכן בנוסף את הסכום הקבוע בסעיף 15 ד לתביעה ואת מלוא הסכום שקבע מומחה בית המשפט בסך של 15,400 ₪ שעליו גם הצדדים הסכימו בתוספת מע”מ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב”כ הנתבעת 1:

ראשית בניגוד לחברי אני לא מתכוון להכניס כאן עדויות אני לא מעיד. אני מוחה על הנסיון להעיד על דברים שלא נכתבו בכתב התביעה לא הוזכר מילה לגביהם והוכנסו כאן במסגרת סיכומי ב”כ התובעים לעדות כמו חוסר תום לב. לא נאמר כל טענה שאילו התובעים היו יודעים שביצוע תיקון הליקויים יעשה על ידי חברת מי ערד ולא חברת א. דורי הדירה לא הייתה נרכשת על ידם או שמחירה היה מופחת כפי שניסו לטעון כאן במסגרת סיכומי התובעים. טענות אלה וטענות רבות מתבקש ביהמ”ש להתעלם מהם. מעבר לזאת טוענים כי דורי התנערה מאחריותה בדיוק ההפך הפעם הראשונה שבה דורי התוועדה לתביעה זו ולטענות התובעים לגבי הליקויים היא באותו מכתב שנשלח בדצמבר 2006 למעלה מ- 7 שנים לאחר מסירת הדירה כל התכתובות כל הפניות גם כפי שהוצג כאן על ידי חברי נעשו ישירות מול חברת מי ערד. חברת דורי לא הייתה כל מודעות ולא הוכח שהייתה מודעות לעניין הליקויים הנטענים. ברגע שחברת א. דורי התוודעה לכתב התביעה ולטענות היא לא התנערה אין מחלוקת שעל פי ההסכם דורי מחויבת לתקינות דירת התובעים בכפוף לתנאי ההסכם. מייד כשהוגש כתב התביעה הושגה הסכמה חברית בכדי לקדם את העניין ולראיה העניין אכן קודם אנו בישיבה ק. מ. ראשונה ומסיימים את התיק. מונה בהסכמה מומחה מוסכם נטרלי מטעם ביהמ”ש שיחווה דעתו לעניין הליקויים. והנתבעת מוכנה לפנים משורת הדין לשלם את מלוא הסכום שנקצב על ידי מר שנהב להדגיש כי גם תשלום זה הוא לפנים משורת הדין לאור העובדה שהתובעים כשלו לא ניסו אפילו להוכיח לבית המשפט כי נעשו פניות בכתב על ידם לביצוע תיקונים. כלומר טענת חלוף תקופת הבדק והאחריות היא טענה מהותית, טובה שקימת לנתבעת 1 ואולם למרות זאת בכדי לסיים את התיק הזה ומעבר לחובתה על פי דין הסכימה היא לשלם את הסכום הנקוב בחוות הדעת מבלי להשיג השגות כאלה או אחרות לגביה. יש לזכור כי סכום חוות הדעת כפי שנפסק הוא כמעט פי שניים מהסכום שנקבע על ידי התובעים עצמם אני מפנה לתביעה על פי סעיף א 9,587 ₪ הסכום שנקבע על ידי התובעים זה הסכום הנ”ל. הסכום העודף לבין סכום הנתבע לבין הסכום שהנתבעת 1 מוכנה לשלם אותו במסגרת חוות הדעת בוודאי שיש בו די והותר כדי לכסות על כל אותם נזקים כביכול שנטענו על ידי התובעים ושוב הטיעונים הם ללא אסמכתאות וללא ראיות. אני מפנה לסעיף 5 ג 1 להסכם המכר שבין הצדדים קובע מפורשות מצטט… למעשה קובע הוראה חוזית מפורשת מוסכמת על ידי החוזים. אין לא. דורי כל חבות נוספת או למי ערד. ואת חובתה לתיקון הליקויים מקיימת דורי מעל ומעבר בתשלום סכום שנקבע על ידי המומחה הנטרלי מר שנהב. ההסכם עצמו גם לא נטען תנאי מקפח אבל החוזה עצמו כולל הסעיף הזה אושר על ידי בית הדין לחוזים אחידים האישור מופיע בתחתית ההסכם ולכן הצדדים הסכימו במועד החתימה על ההסכם כי כל אחריות הנתבעת 1 לגבי ביצוע ולגבי ליקוים בדירה הם אך ורק לגבי תיקון הליקוי. טענו במסגרת סיכומים כי דורי נהגה בחוסר תום לב – בעצם זה שהיא בחרה להגיע לפשרה כספית בתיק זה ולא לבצע את התיקון. כפי שהתחלתי בתחילת דברי דורי אכן חתומה על ההסכם אבל הבנין הזה נבנה באמצעות מי ערד היא זאת שטיפלה בבניה ובבעיות של דיירים ככל שהיו, אין זה הגיוני שדורי תיקח על עצמה לבצע תיקונים כעת למעלה מכ- 8 שנים לאחר מסירת הדירה לידי התובעים, אני חושב שבנסיבות אלה פיצוי כספי בסכום שנקבע על ידי מומחה מטעם בית המשפט סכום שהוא פי שניים ממה שתבעו התובעים הוא די והותר. טוען חברי לפיצוי בסך 15,000 ₪ בסעיף 15 ד לכתב התביעה בגין הפרת ההסכם, הפרת הסכם כלשעצמה איננה מזכה בזכות לקבל פיצוי, לא מדובר בפיצוי מוסכם אין סעיף המזכה את התובעים בפיצוי מוסכם שכזה במסגרת ההסכם, הסעיף הזה הוא סעיף שנבלע כולו בסעיף 15 ב. נזק צריך להוכיח. הנזקים היחידים שנטענו זה בסעיף 15 ב. כל אותם נזקים מעבר לכך שדורי לא מחוייבת בכך, הרי שהתובעים לא עשו כל ניסיון כדי להציג ולו ראשית ראיה.

 

 

 

עו”ד גנים-ב”כ התובעים:

הנתבעת לא טענה כי התובעים לא פנו לחברת מי ערד, על פי ההסכם שהנתבעת ניסחה מופיעה כאמור שניהם ביחד כקבלן לפיכך דין פנית התובעים לערד כדין פניתם לחברת א. דורי הנתבעת מבחינת התובעים החברת מי ערד היתה אמורה לעדכן את חברת א. דורי לפיכך טענת הנתבעת שלא פנו אליה אין לה מקום.

 

 

 

ב”כ הנתבעת 1:

אני מסכים שפנייה למי ערד בכתב כמוה כפניה לחברת א. דורי.

 

 

 

עו”ד גנים-ב”כ התובעים:

לגבי חוות דעת מומחה מטעם ביהמ”ש ראשית יצויין כי נקבע בין הצדדים כי הסכום שיקבע הוא הסכום שישולם. אני מפנה לסעיף 5 לתביעה שם אנו מצטטים כי עלות התיקונים יכול ותהא יקרה יורת ב- 50 אחוז. אחרי החישוב אנו מגיעים בדיוק לסכום שקבע מומחה מטעם ביהמ”ש. בנוגע להתייחסות חברי לסעיף ג 1 להסכם יצוין כי טענה לפיה רוכש דירה איננו יכול לגבות מהקבלן אלא רק את עלות התיקונים. היא טענה שנתבטל מכוח סעיף 7 א לחוק המכר הקובע מפורשות שאין ולא ניתן להתנות על הקובע בחוק מכר הדירות אלא לטובת הקונה בלבד. התניה זו היא בשום אופן לא לטובת הקונה ואין לה ידייים ורגליים. לגבי ההתיחסות של חברי לאותם 15,000 ₪ בגין הפרת ההסכם אומר חברי כי יש להוכיח טענה אנו משאירים לביהמ”ש את השאלה האם זה נכון או לא נכון שבמסגרת תימחור של דירה על פי ראייתו הסובייקטיבית של קונה האם זה נכון שהוא מתמחר גם את עלות מתן השירות והוכח הן במהלך התביעה כי הנתבעת אינה מוכנה לבצע את התיקונים ועל כן הוכח כי לא ינתן שירות.

 

 

 

ב”כ הנתבעת 1:

אין מחלוקת כי פניה למי ערד כמוה כפניה לא. דורי. אלא שלא הוצגה פניה שכזו למי ערד. לגבי ההתניה על חוק המכר אין בטענה זו ממש כל סעיף 7 אומר שמי שלא ניתן להתנות לגבי תקופות האחריות ותקופות הבדק אין כל התניה ששוללת הוראה חוזית הקובעת רק פיצוי מכסימלי כפי שאכן נעשה במקרה הזה, מה גם שהחוזה אושר על ידי בית הדין לחוזים. טען חברי לגבי אי נכונות א. דורי לבצע תיקונים אני לא אחזור על דברי, אני רק אוסיף הבהרה, התביעה כפי שהוגשה היא תביעה כספית, התובעים הם שפנו אל דורי בבקשה לשלם להם כסף, אני סומך על חברי שהם התובעים היו רוצים כי דורי תבצע את התיקון היו פועלים ותובעים תביעת אכיפה דבר שלא נעשה ההפך התביעה היא כספית בלבד.

 

 

 

ב”כ התובעים: 

לגבי סעיף 7 א זה סעיף רחב ביותר שמתייחס לא רק למה שחברי אמר. יש פס”ד שניתן לאחרונה שבו למשל היה בהסכם בין קבלן לרוכש דירה היה סעיף שקבלן זכאי רק לתיקונים ובית המשפט פסל את הסעיף הזה. אי אפשר לכפות תיקונים מאחר ועל פי חוקים אחרונים כמו חוק הנזיקין כן מגיע פיצוי כספי לא יכול להיות שחוק המכר יפגע בזכויות אחרות.

החלטה

 

 

 

 

פס”ד ישלח לצדדים בדואר.

ניתנה היום ז’ באייר, תשס”ח (12 במאי 2008) במעמד הצדדים.

יעל בלכר, שופטת

 

בתי המשפט

 

 

א 001323/07   בית משפט השלום ראשון לציון  
     
20/05/2008   כב’ השופטת יעל בלכר בפני:
       

 

 

 

 

  1 . ז. איתן

2 . ז. גלי בעניין

:התובעיםעו”ד גנים יעקב ע”י ב”כ עו”ד  – נ ג ד –   1 . א.דורי חברה לעבודות הנדסיות בע”מ

2 . ע.גלית

3 . ע. עופר  הנתבעים1. עו”ד קוזיקין שמעון

2-3 עו”ד ספירע”י ב”כ עו”ד 

  

פסק דין (בין התובעים לנתבעת 1)

 

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ”ד – 1984, ללא נימוקים.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את טענות הצדדים ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו – אני פוסקת בזה כי לסילוק סופי ומלא של כל תביעות התובעת נגד הנתבעת כמפורט בתובענה, תשלם הנתבעת לתובעים כדלקמן:

– סכום כולל של 12,000 ₪ (הסכום כולל שכר טרחה)

– כן תישא הנתבעת בתשלום החזר הוצאות חוו”ד המומחה מטעמם של הנתבעים (חוו”ד מיום 5/2/07 שצורפה לתביעה, וזו בלבד, לפי קבלה) ובחלקם של התובעים בתשלום שכ”ט המומחה מטעם בית המשפט, ובהחזר האגרה.

– סכומים אלה ישולמו בנוסף לסך של 15,400 ₪ בתוספת מע”מ, כפי שנקבע בחוו”ד המומחה מטעם בית המשפט ואשר על הנתבעת לשאת בו, לפי הסכמת הצדדים בדיון מיום 12/5/08.ניתנה היום 13 במאי, 2008 (ח’ באייר תשס”ח) בהעדר הצדדים.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים על פי הכתובות בכתבי הטענות.

יעל בלכר, שופטת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן תוקף של פסק דין להסכמות התובעים והנתבעים 2 ו-3 כאמור לעיל.

ניתן היום ז’ באייר, תשס”ח (12 במאי 2008) במעמד הצדדים